Ošetřovatelská péče

...je komplexní odborná péče. Je především zaměřena na udržení a podpoře zdraví, navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení nevyléčitelně nemocného člověka a zajištění klidného umírání a smrti .Ošetřovatelská péče jako praktická aplikace ošetřovatelských poznatků bere v úvahu základní lidské fyziologické, psychosociální a spirituální potřeby.

Obslužnou péči nepřetržitě provádějí pracovníci sociální péče. Tým našich pracovníků poskytuje veškerou péči s důrazem na citlivý přístup a s respektem k individuálním potřebám. V domově je prováděna i rehabilitace jednoduchými cviky. V domově je i oddělení pro klienty, kteří vyžadují zvýšenou ošetřovatelskou péči.

Ošetřovatelská péče je poskytovaná týmem diplomovaných sester s praxí registrovaných u Ministerstva zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb.   


Zdravotní péče

...je poskytována nepřetržitě na základě doporučení lékařů podle platných právních předpisů  (dle § 40 zákona 108/ 2006 Sb., o sociálních službách v platném znění). Tuto odbornou péči zajišťují registrované všeobecné sestry. Zdravotní a ošetřovatelská péče je hrazena na základě uzavřených smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami.

  • sledování zdravotního stavu
  • péče o ležící pacienty
  • převazy a ošetření ran (pooperační rány, bércové vředy,  proleženiny)
  • ošetření stomií, katerů
  • injekce, odběry krve
  • ošetřovatelská rehabilitace - kondiční a dechová cvičení - stavy po cmp
  • podávání předepsaných léků, měření krevního tlaku
  • vyšetření glykémie glukometremKontakt

DŮM DOMÁCÍ PÉČE (DDP)

777 758 264 - DDP Bílovice
Komenského 314, Bílovice nad Svitavou 66401

ddpbilovice@seznam.cz


777 758 263 - DDP Babice
Babice nad Svitavou 214, Babice nad Svitavou 664 01

ddpbabice@seznam.cz