Dům domácí péče Bílovice

Zařízení zajištující odlehčovací pobyty - zaměřené na péči o seniory a zdravotně postižené klienty. Poskytujeme pobytovou sociální službu s nepřetržitým provozem. Zaměřujeme se zejména na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku pokročilého věku nebo zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Náš dům je také vhodnou alternativou pro seniory, kteří mají přidruženou  lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče. 

Kromě 24 hodinové sociální péče je také zajištěna domácí zdravotní péče - dle indikací lékaře.

Praktický lékař je k dispozici dle potřeby.  V případě zájmu mají klienti možnost se u lékaře zaregistrovat. Samozřejmostí jsou i  aktivizace a volnočasové aktivity dle možnosti klientů, návštěvy kadeřnice, pedikérky,... dle přání a požadavků kientů.

DDP Bílovice

 se nachází  cca 8 km od Brna  v obci Bílovice nad Svitavou, v besprostřední blízkosti vlakového nádraží. Dopravní spojení  IDOS vlakem nebo autobusem.  Zařízení je menšího typu, 1 podlažní s výtahem, terasou a balkonky u některých pokojů.
 
Ubytování - vybavené 2-3 lůžkové pokoje, na každém pokoji je TV, polohovací lůžka, poličky, komody na osobní věcí a jídelní stůl.
Strava -  4 xdenně ( snídaně, oběd, svačina večeře).
Péče - 24 hodinová pečovatelská služba, kterou zajišťuje odborný  personál
 
Platby: ubytování :       210,-/den
            strava:             170,-/den
         +  pečovatelská služba, poskytovaná v pobytovém zařízení       

130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,

(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

 

 

Komenského 314, 664 01 Bílovice nad Svitavou, ddpbilovice@seznam.cz, telefon 777 758 264, 517 332 005

NOVÁ ŽÁDOST.doc (58 kB)

 

Kontakt

DŮM DOMÁCÍ PÉČE (DDP)

777 758 264 - DDP Bílovice
Komenského 314, Bílovice nad Svitavou 66401

ddpbilovice@seznam.cz

777 758 263 - DDP Babice
Babice nad Svitavou 214, Babice nad Svitavou 664 01

ddpbabice@seznam.cz

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode