Nový ceník služeb 2024

20.12.2023 15:47

Sdělení

 

1.

Sdělujeme Vám, že na základě změny úhradové vyhlášky č. 505/2006 Sb, vydané Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR platné od.1.1.2024

dojde k navýšení úplaty za ubytování a stravu v pobytové odlehčovací službě DDP Bílovice.

 

Výše úhrady za ubytování: 305 Kč denně

Výše úhrady za celodenní stravu: 255 Kč denně

Výše úhrady za péči: 135 Kč/hod.  

Těm, kteří potřebují pomoc druhé osoby, je prostřednictvím Úřadu práce měsíčně vyplácen Příspěvek na péči. Výše příspěvku na péči se odvíjí od míry podpory druhé osoby, a to ve 4. stupních

 

Tato změna nabývá účinností od 1.1.2024

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode