Dům domácí péče Babice  

Zařízení zajištující odlehčovací pobyty - zaměřené na péči o seniory a těžce zdravotně postižené klienty. Poskytujeme pobytovou sociální službu s nepřetržitým provozem. Zaměřujeme se zejména na podporu při naplňování potřeb seniorů, kteří mají sníženou soběstačnost v důsledku pokročilého věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Náš dům je také vhodnou alternativou pro seniory, kteří mají přidruženou  lehčí formu smyslové vady a potřebují pobytové služby sociální péče. 

 Samozřejmostí jsou i návštěvy kadeřnice, pedikérky,... dle přání a požadavků kientů.

 

 

DDP Babice

 se nachází  v klidném a zdravém prostředí nedaleko Brna v Babicích nad Svitavou. Zároveň je tu dobrá dostupnost prostředky veřejné hromadné dopravy (autobus, vlak) a samozřejmě i možnost parkování. Sídlíme ve vilce se zahradou. Pro naše klienty je zde k dispozici zahrada s posezením.
 
Ubytování - plně vybavené 2-3 lůžkové pokoje, na každém pokoji je TV,polohovací lůžka, police, komody na osobní věcí a jídelní stůl.
Strava -  4x denně ( snídaně, oběd, svačina večeře).
Péče -   24 hodinová pečovatelská služba, kterou zajišťuje odborný  personál
 
Platby: ubytování :         250,-/den
            strava:               205,-/den
            péče:                 445,-/den 
            poskytovaná v pobytovém zařízení       

 

(130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), b), písm. c) bodě 2, písm. e) až h); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí)

 

 

(1) Základní činnosti při poskytování odlehčovacích služeb se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

3. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

4. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

2. pomoc při přípravě stravy přiměřené době poskytování služby,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1. doprovázení do školy, školského zařízení, k lékaři, do zaměstnání, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci, instituce poskytující veřejné služby a jiné navazující sociální služby a doprovázení zpět,

2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů,

2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

2. podpora při zajištění chodu domácnosti.

 

 

Babice nad Svitavou 214, ddpbabice@seznam.cz, telefon 777 758 263

Kontakt na sociálního pracovníka: 777 758 268

NOVÁ ŽÁDOST.doc (58 kB)

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

DŮM DOMÁCÍ PÉČE (DDP)

777 758 264 - DDP Bílovice
Komenského 314, Bílovice nad Svitavou 66401

ddpbilovice@seznam.cz

777 758 263 - DDP Babice
Babice nad Svitavou 214, Babice nad Svitavou 664 01

ddpbabice@seznam.cz

Vyhledávání

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode